enventry control

مقدمه

پیچیدگی روزافزون سیستمهای تولیدی باعث گردیده است تا مدیران و دست اندرکاران سیستمها با مشکلات عدیده ای در اداره امور آنها روبرو گردند.

یکی ازمهمترین این مشکلات تعیین سطح مطلوب موجودی انواع مواد ( اولیه ، نیمه ساخته ، محصول نهایی و... ) در داخل سازمان است بطوریکه سیستم هیچگاه در اثر کمبود مواد مورد نیاز تولید متوقف نگردد و یا کمبودها در سطح کنترل شده ای باقی بمانند.

در واقع فعالیتهای بنگاه های اقتصادی زمانی سود آور تلقی می شود که سازمان با عنایت به مسیر حرکت رقبا که (با توجه به وضع موجود هر روز بر تعدادشان افزوده می گردد) بایستی برای کنترل و نظارت تمامی فعالیت های خود یک سیستمی بمنظور بهینه نمودن موارد قید شده در جهت اعتلای سازمان  ایجاد نماید که با برنامه ریزی و هدایت سیستم تدوین شده بتواند در عرصه رقابت باقی بماند حال با توجه به تعاریف و توضیح فوق می توان کنترل موجودی را تعریف نمود. سیستم برنامه ریزی وکنترل موجودی عبارت است از:

 

کنترل جریان مواد در تمامی بخشها ی سازمان به طوریکه ارتقاء سطح بهره وری وکاهش هزینه ها را بدنبال داشته باشد .

 

شرح خدمات :

1-   شناخت وضع موجود

در این زمان تیم مشاور مانند سایر اقداماتی که تاکنون انجام داده اقدام به شناسایی وضعیت SCS سیستم زنجیره تامین موجودی های می نماید تا حالت موجود را بررسی و مراتب را به مدیریت ارشد سازمان گزارش نمایند.

 

 

 

2-   شناسایی وتعیین انبارهای لازم :

هر زمان که صحبت از کنترل موجودی می شود در اذهان واژه انبار تداعی می گردد پس برای پیاده سازی یک سیستم کنترل موجودی در ابتدای امر تیم مشاور با همکاری گروه تعریف شده از پرسنل سازمان در این مقوله اقدام به شناسایی انبارها می نمایند که در این مرحله اکثراً موارد ذیل مشخص می گردد:

·        انبار مواد اولیه

·        انبار قطعات

·        انبار محصول

·        انبار مواد شیمیایی

·        انبار ضایعات

·        انبار قرنطینه

·        انبار دوباره کاری

·        و ...

 

3-   تعیین Part Specification جهت خرید وسفارشات :

در این مرحله تیم مشاور برای تمامی قطعات موجود در انبار سازمان یک شناسنامه فنی تهیه و تدارک می نماید تا در زمان خرید بتواند مطابق با این شناسنامه فنی خرید انجام دهد.

 

4-   کدینگ موجودی انبار:

در این مرحله کلیه موجودیهای داخل انبار کد گذاری می شوند تا ردیابی وشناسایی موجودیها راحتر وسریعتر انجام شود

·        کدینگ انبار مواد اولیه

·        کدینگ انبار قطعات

·        کدینگ انبار محصول

·         کدینگ انبار شیمیایی

·        و...

 

 

5-   تهیه فرمهای مورد نیاز انبارداری :

در این مرحله تیم مشاور برای تهیه سیستم دستی برنامه کنترل موجودی اقدام به طراحی فرم های مورد نیاز می نماید که این فرم ها عموماً به قرار ذیل می باشد:

·        حواله انبار

·        برگشت به انبار

·        رسید کالا

·        اعلام خرید

·        و...

 

6-   تعیین چگونگی انبار داری :

هر سیستم نیاز به وجود یکسری قوانین و آیین نامه هایی دارد که در این مرحله تیم مشاور با پرسنل واحد انبار اقدام به تهیه دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مورد نیاز می نماید که عموماً شامل موارد ذیل می باشد:

·        شرایط ایمنی نگهداری

·        فرآیندهای ورود و خروج کالا

·        فرآیندهای انبارگردانی

·        و...

 

 

6- جمع آوری اطلاعات قبلی در مورد روند مصرف موجودیها :

جمع آوری اطلاعات در مبحث کنترل موجودی بابت طراحی و تعیین یک مدل بهینه برای استقرار آن در سازمان انجام می گردد که این جمع آوری اطلاعات در سه حوزه زیر انجام می پذیرد:

حوزه قطعات یدکی

حوزه مواد اولیه

حوزه ملزومات اداری

 

 

7- تعیین پارامترهای کنترل موجودی :

·        نوع ورود/خروج کالا به/از انبار

o   LIFO

o   FIFO

o   NIFO

/ 0 نظر / 18 بازدید