آگهی های صنعتی(همکاری های صنعتی)

 

٭طراحی، نصب تابلوهای برق صنعتی سوله ها، کارگاه ها، کارخانجات صنعتی

مشاور در امور برق صنعتی

مدیریت پروژه های برق صنعتی

 

٭راه اندازی خطوط تولید قطعات لاستیکی

از قبیل: واشر - اورینگ - درزبند - ضربه گیر - و هرگونه قطعات لاستیکی دیگر

پرس های هیدرولیک بخصوص دستگاه های مربوط به پخت و تولید قطعات لاستیکی

 

غلطک های مربوط به موادسازی لاستیک

نصب و راه اندازی بنبوری و تعمیرات آن

نصب و راه اندازی خط تولید قطعات لاستیکی

مشاور در امور تولید هرگونه قطعات لاستیکی

نصب و راه اندازی دستگاه های پنوماتیک

مشاور در امور تعمیرات و نگهداری خط تولید پنوماتیک

٭طراحی فرمول جهت تولید کامپاند لاستیک از قبیل NBR)) و EPDM)) و (NR / CR)

٭انجام پروژه های آزمایشگاهی:

chemical test

Tensie&Elongation

Compressive

Rehuometer

Stiff ness Test

Compression Test

Chemical Test

Aging Test

After Aging Test

٭مشاور در امور آزمایشگاه و استانداردهای مورد نیاز آن

٭مشاور در اجرای کلیه استاندارد های الزام جهت تولید قطعات لاستیکی

و استاندارد ISO 17025 برای آزمایشگاه صنعتی لاستیک

 

سادین: 09126911494

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید