یک شروع بد یعنی یک روز بد

یک شروع بد یعنی یک روز بد

 

این تقریبا مشکلی برای همه است، شما بدون خواب و استراحت کافی یا بدون صرف صبحانه ای مناسب به سمت محل کارتان راه می افتید در حالیکه از نظر زمانی در شرایط سختی هستید و این شرایطی است که تقریبا هر روز تکرار می شود. اینها مسائل مختلفی هستند که قادرند به آسانی، روز کاریتان را به سمتی مخالف با اهدافتان سوق دهند.

 

یک قلب خوشحال، چهره را شاد می کند؛ ولی یک قلب غمگین روح را می شکند

برای موفقیت در هر روز شما مجبورید تا زمانتان را به موارد زیر اختصاص دهید:

  • به آرامی از خواب برخیزید.
  • صبحانه ای کامل و دلپذیر با آرامش را در کنار خانواده میل کنید.
  • با لذت شستشو کرده و لباس مناسب بپوشید.
  • سر فرصت و بدون عجله به سوی محل کارتان گام بردارید.

شما باید تلاش لذت بخشی داشته باشید و روی چیزهای مثبتی که در هر روز دارید تکیه کنید، چرا که نگرش اساسی ما نسبت به محیط اطرافمان همان نگرشی است که با آن کار را انتخاب می کنیم. آن را ادامه می دهیم و همین نگرش بصورت جدی در موفقیت و یا شکست ما ایفای نقش می کند. تمامی کسانی که به مفقیتی نائل نشده اند، جملگی بر این عقیده اند که موفقیت قویا بستگی به حالات تفکرات ، احساسات و قالب ذهنی فرد دارد و آنچه که در این عوامل نافذ بوده همان تفکر مثبت می باشد.

برای حفظ نگرش مثبت در هر روز سه شرط را باید رعایت کرد:

1-     هر روز کارهایی انجام دهید که شما را شاد می کند.

2-     هر روز کارهایی را انجام دهید که برای شما اندازه گیری دقیقی را از اهداف کارکنان فراهم آورد.

3-     هر روز کارهایی انجام دهید که توازنی بین زندگی خصوصی و زندگی حرفه ای تان برقرار سازد" مثل ورزش- همراهی با خانواده – تفریح"

 

قبل از اجرای کار؛ قبل از وارد شدن به برنامه روزانه تنظیم شده تان به آهستگی و راحتی بایستی خودتان را آماده سازید.

مرور برنامه روزانه: جدول روزانه خودتان را بازنگری کنید، وظایف فهرست شده و هدفهای روزانه تان را در ذهن نگه دارید و بخاطر آورید که کدامیک از آنها مهمتر و فوری تر خواهد بود.

آماده کردن وظایفA: آنچه که برای آماده سازی کارهایتان لازم است انجام دهید و مدارکی را که بنا به اولویت بندی وظایف آن روز "وظایفA "نیاز دارید دسته بندی کنید.

پیش از رفتن به منزل: قبل از ترک محل کارتان در پایان روز، شما باید به آرامی از حالت کاری بیرون آمده و ذهن خود را برای داشتن ساعاتی خوش همراه با خانواده در فرصت زمانی که در بعد از ظهر دارید، آماده سازید.

ارزیابی برنامه روزانه: بین جدول روزانه و جهت اهدافتان ( از نظر هدفمندی کارهای انجام شده) مقایسه بعمل آورید.

انتقال کارهای ناتمام: جدولی از آن دسته فعالیت هایی که کامل نشده  و آنچه که ممکن است به روز بعد منتقل شود تهیه کنید.

برنامه ریزی برای فردا: اگر جدول فهرست فعالیت های فردا را آماده کنید، در طول شب و پیش از خواب، نگران آنچه که فردا انجام می دهید و آنچه که بایستی آماده سازید نخواهید بود.

ارزیابی روز: تفکری مثبت دربازه کیفیت روز کاری و همچنین رضایتمندی خود، آغاز کنید.

خود را برای عصر در حالت خوبی نگه دارید: در باره اینکه چگونه دوست دارید بعد از ظهرتان را بگذرانید فکر کنید. بسیاری از مردم بعد از ظهرها به منزل می آیند بدون اینکه در ارتباط با این موضوع که چگونه می توان دیگران را خوشحال کرد، و بعد از ظهر لذّت بخشی را فراهم آورد؛ فکر کرده باشند.

/ 0 نظر / 9 بازدید