موفقیت، در 10روز

بسم الله الرحمن الرحیم

 

"موفقیت در این برنامه در گروی دو اصل است."

1-               واقعاً بخواهید زندگی تان تغییر یابد.

2-              خود را در قبال انجام تمرینات این برنامه مسئول بدانید.

اگر چنین کنید تمام آن چیزهائیکه به نظرتان خواب و خیال می آمد، بخشی از زندگی روزمره تان خواهد شد. نخواهید در جایگاهی باشید که مرتبه اش پایین است که لایقش هستید. از خود بیش از آنچه دیگران از شما انتظار دارند متوقع باشید.

تصمیم گیری: در لاتین تصمیم برگرفته از قطع است، قطع هر احتمال منفی.

نترسید بزرگترین دام بر سر راه موفقیت، ترس است. ترس در واقع وکیل مدافعی است که ما او را به زندانبان خود بدل ساخته ایم؛ اگر ترس خود را بزرگ جلوه ندهید، بزودی دگرگونی را در خود حس خواهید کرد. باید تمرین و تلاش کرد تا ترس را از خود دور کرد. مانند ورزیده کردن ماهیچه های بدن.

اصل انعطاف پذیری:

 سه عامل عمده برای رسیدن به موفقیت نامحدود ضروری است:

الف)  بدانید چه  میخواهید.

ب)  دست بکار شوید .

ج‌)      نتایج کارهای خود را زیر نظر داشته باشید.

به محض اینکه دریافتید نتایج حاصل چیزهائی نیستند که شما در نظر داشتید، از تغییر مسیر خود نهراسید. هر بار که شکست خوردید راه دیگری را ادامه دهید و آیا به نظر شما دیوانگی است چند بار به زمین خوردید تا توانستید راه رفتن را بیاموزید. آیا سعی برای راه رفتن دیوانگی است؟!

الگوبرداری از افراد موفق

ابتدا کسی را پیدا کنید که آن را بدست آورده باشد و ببینید چه کرده است شما هم همان کار را انجام دهید تا همان نتایج حاصل شود (لاغری و رژیم) بجای آزمودن راههای مقرر از همان راهی استفاده کنیم که نتیجیۀ آن کاملا ً مشخص است. آگاهی فقط یک نیروی بالقوه است، برای به فعل درآوردن آن نیاز به فعالیت و تلاش است.

شکست پله ای برای صعود

تنها با احساس ناراحتی است که فرد میداند باید مسیر خود را تغییر دهد اما به این شرط که این احساس آن قدر قوی نباشد که او را محافظه کار سازد و از به چنگ درآوردن نعمات زندگی باز دارد. وجود احساس های ناخوشایند را بپذیرید این حالت احساسات سنجشی از زندگی هستند و در جای خود میتوانند سودمند و مفید باشند، اما اسیر دام آنها نشوید و در احساسات خود غوطه ور نگردید. از شکستها، آموزش خواهید گرفت.

سفری به درون

برای رسیدن به آرزوهای اندرونی خود بی درنگ دست بکار شوید و درست مانند تمام افراد موفق برنامه ای برای رسیدن داشته باشید. هر لحظه بدانید آیا به موفقیت نزدیک میشوید و یا از آن دور می گردید و به راحتی بتوانید روش خود را تا رسیدن به موفقیت تغییر دهید.

(6)    دفترچۀ موفقیت

زندگی با ارزش ترین هدیه الهی است، پس ارزش ثبت و نگهداری را نیز دارد. میتوانید در این دفترچه آنچه را هر روز می آموزید، تفکرتان، تجربه هایی که طی کنترل احساس و فکر خود بدست آورده اید و هر چه که شما را به هیجان آورده یا شما را خوشحال کرده، یادداشت کنید. روش ثبت تجربیات، موفقیت شما را تضمین می کند.

مثلا ً می بینید که فرزندتان چقدر بزرگ شده ولی اصلا ً متوجه رشد و بزرگ شدن فرزندتان نبوده اید، دفترچۀ شما، گذشته تان را به خاطرتان می آورد و شما به چشم خود می بینید که چقدر رشد کرده اید. * روز دوم *

 

(الف)  نیروهای کنترل کنندۀ زندگی: هدف این است بیاموزید که قدرت درونی خود را به کار گیرید. مهمترین ابزار موفقیت، توانایی شناخت هدفی است که می خواهید بدان دست یابید. پس اهداف را بشناسید و سپس تا زمان در آغوش گرفتن موفقیت با حفظ قابلیت انعطاف پذیری آن را دنبال کنید. (ب‌)           بکارگیری آموخته ها : از اطلاعاتی که بدست آوردید استفاده ببرید، فقط مخزنی برای اطلاعات تئوری نباشید. (ت‌)           احساس رنج و خوشی کلید انتخاب : دو عامل اصلی حرکت هر بشری در این دنیا فرایند از ناراحتی و اشتیاق رسیدن به خوشی است که مسیر زندگی انسانها را به جلو یا عقب می برند. آیا تا به حال یخ کرده اید یعنی فعالیت نکردن یعنی اینکه بدانید لازم است کاری انجام دهید اما آن را شروع نکنید یا ادامه اش ندهید. یخ کردن همان قاتل موزی انسانهاست این احساس بتدریج در شما رخنه میکند و ریشه می یابد وچیزی نمی گذرد که کنترل زندگی تان را بدست می گیرد کاملا ً بی تحرک می شوید و در جایگاهی قرار می گیرید که لایق شما نیست. حتی متوجه از بین رفتن آزادی تان نیز نمی شوید. میل به خوشی و فرار از ناراحتی مکانیسمی است که تنها در کنترل مغز است هر گاه بخواهید کاری انجام دهید که معتقدید درد و ناراحتی بدنبال خواهد داشت، مغز سردرگم می شود و تنها چیزی که از این تلاش بدست می آورد احساس یأس و نا امیدی است. (ث‌)           ایجاد تغییر : کلید تغییر یافتن، معکوس کردن چگونگی شکل گیری احساس رنج و خوشی است. اکثر روانشناسان می گویند فقط مثبت باشید برخی توصیه میکنند به باغ نگاه کنید و بگویید در این باغ هیچ علف هرزی نیست مرتب به خود تلقین کنید که همه چیز روبراه است تا حتما ً موفق شوید. نه من می گویم این باغ زیباست اما داخل آن پر از علفهای هرز است. پس اگر می خواهی از دیدن آن لذت ببری راه بیُفت و علفهای هرز را ریشه بکَن ننشین و مرتب با خود تکرار نکُن که خدایا چرا در باغ زندگی من علف هرز هست. نگو خداوندا چرا اینقدر با من نامهربانی، حرکت کن بدان که ناراحتی ها و ناملایمات هم بخشی از زندگی هستند. ممکن است دیگران ناراحتت بکنند و از تو انتظارات گوناگون داشته باشند، اما تو نیز از دیگران متوقع هستی تو نیز بارها دیگران را ناراحت کرده ای. اگر در زندگی مشکل داری با آن مقابله کن و با مشکلات روبرو شو. اکثر ما از آنچه در ذهن ما موجب ایجاد احساس رنج و یا شادی می شود آگاه نیستیم و به همین دلیل زندگی مان بجای اینکه در کنترل خودمان باشد در کشاکش بین این دو نیرو قرار دارد. محرکهای زندگی دو نیروی میل به لذت و اجتناب از ناراحتی قویترین محرکهای زندگی اند و سازندگان آگهی های تجاری بنحوی این حقیقت را شناخته اند. مانند شرکت پپسی کولا که 15 میلیون دلار برای مدّت80 ثانیه به مایکل جکسون پرداخت میکند چون می داند که صدا و آواز این خواننده موجب لذت و خوشی مردم شده و فروش هنگفتی خواهد داشت. نقطۀ عطف: نقطۀ عطف لحظه ای است که در آن احساس می کنید وضعیت موجود اصلا ً قابل تحمل نیست پس راهی برای تغییر آن می یابید.             * روز سوّم *

الف) تفکر مثبت کافی نیست: تنها مثبت اندیشی کافی نیست باید عمل کنیم باید نوع پاسخهای شرطی به محرکهای پیرامون مان را تغییر دهیم؛ مثلا ً تا زمانی که پاسخ شرطی شما به رژیم لاغری منفی است و با فکر کردن راجع به آن فورا احساس ناراحتی می کنید هیچ وقت قادر نخواهید بود اضافه وزن خود را کاهش دهید. باید خود را به گونه ای شرطی کنید که تغذیۀ صحیح را به معنی لذت ناشی از کاهش وزن و بدست آوردن تندرستی بدانید.

ب) مسیر سرنوشت: رفتارتان را تغییر دهید زیرا سرنوشت تان براساس رفتارهای روزانه تان شکل می گیرد.

 مسیر سرنوشت در جهت رسیدن به مقصود با چهار مرحله شکل می گیرد:

الف) نیاز سرآغاز مسیر

ب)  عمل

ت)  عکس العمل

ج)  نتیجه

کلید موفقیت توانایی مشاهدۀ تأثیر اعمال مان در آینده است، پس برای دستیابی به چنین دیدی لازم است به گذشتۀ خود دقیق تر نگاه کنید مسلما ً تجارب گذشته است که زندگی کنونی شما را شکل می دهد، پس بهتر است برای شناختن آنچه بعنوان تجربه در زندگی آموخته اید به گذشته نگاهی بیندازید.

* روز چهارم *

در این روز می خواهیم در مورد نحوۀ تغییر دادن حلقه های ارتباطی موجود در ذهن تان

صحبت کنیم.

آیا  با      ان ال پی   آشنا هستید؟       

      ان ال پی  یا برنامه ریزی عصبی کلامی، برنامه ای جهت کنترل زندگی است این علم تمام باورهای لازم جهت ساختن زندگی ای را که در آرزویش هستید در اختیارتان قرار می دهد.  تنها کلید موفقیت در هر نوع درمان، چه گفتار درمانی  چه درد دل کردن احساس نیاز واقعی به تغییر و سپس تلاش است.

اصل شرطی سازی:

چرا پس از یک مدت که خود را تغییر دادید و روش درست زندگی کردن را تشبیه کردید باز دوباره به مشکلات و ناراحتی های قبلی برمی گردید. 

چرا یک شخص سیگاری پس از ترک سیگار دوباره به سیگار کشیدن روی می آورد و یا یک آدم چاق پس از لاغری دوباره چاق می شود. ما باید بپذیریم که ما هم مثل کامپیوتر که هر چند وقت یکبار نیاز به این دارد که دوباره برنامه ریزی شود و یا پیانویی که هر چند وقت یکبار نیاز دارد که تارهایش کوک و تنظیم شوند، ما هم نیاز داریم هر چند وقت یکبار دوباره خود را شرطی کنیم. باید هر روز خود را برنامه ریزی کنیم تا آن روز بهترین احساس را داشته باشیم، تا جایی که بتوانیم عالی ترین و مثبت ترین افکار را در سر بپرورانیم؛ نام این روش شرطی سازی عصبی کلامی است و تنها راه موفقیت تمرین هر روزۀ این روش است. پس از مدتی، شرطی سازی را دوست خواهید داشت و به آن معتاد می شوید مثل مسواک زدن، دوش گرفتن، موی سر شانه زدن، کار هر روزتان خواهد شد. پس ما برای تغییر باید سه گام برداریم:

1)  باور کنید که باید تغییر کنید.

2)  برای ایجاد تغییر، آن را در ذهن خود با خوشی مرتبط سازید.

3)  خود را با این حلقۀ ارتباطی جدید شرطی کنید.

 

 روز پنجم * رسیدن به خواسته های خود *

 

اغلب وقتی از مردم می پرسیم، از زندگی چه می خواهید؟ می گویند نمی دانم. و برخی ها هم پاسخهای مهمی را بیان می کنند. پس برای خود مشخص کنید که دنبال چه تغییری هستید؟ میخواهید به چه چیزی دست یابید؟ مطمئنا ً تمامی آن خواسته ها در رسیدن به احساس خوشی و لذت می باشد.

 تغییر حالت جسمانی: آیا شما گاهی توانایی حل مشکلات را دارید و گاهی خیر؟ مسلما ً این طور نیست هر کاری که در هر لحظه انجام می دهیم مبتنی بر حالت فکری و جسمی ما در همان زمان است.

توانایی و قابلیت انسانها انکارناپذیر است اما آنچه انجام می دهند معمولا ً دلسرد کننده و یأس آور به نظر می رسد. تنها تعداد اندکی از مردم هستند که در برابر مشکلات بسیار دشوار، واکنشی تحسین برانگیز دارند. تفاوت این دو گروه، در توانایی آنان نیست؛ بلکه در رفتاری است که هر کدام در موقعیت خاص بروز می دهند. تغییر رفتار برای حل هر مشکلی کارساز خواهد بود.

 کنترل احساسات: قدرت کنترل احساس و به دنبال آن بدست آوردن توانایی هدایت رفتار و حالات بسیار ارزشمند است اگر بر رفتارتان کنترل داشته باشید به پاداش عظیمی دست خواهید یافت. در غیر این صورت شاید، جبران خسارت ممکن نباشد. دابلیو میشل مثال فردی است که بر روی احساس ناامیدی خود پا گذاشت و زندگی اش پر از موفقیت و عبرت شد.

این فرد در حالی که با موتور با یک نفت کش برخورد کرد، جراحات زیادی بر بدن و صورتش وارد آمد، پس از دو هفته تحمل درد و رنج از بیمارستان مرخص شد، و حالا باید با این احوال به زندگی ادامه دهد. با ارزش تر از همه چیز برای این شخص، این بود که از مرگ نجات یافته و همین باعث سرور و شادیش شد. افراد زیادی به او می گفتند که زندگی چقدر وحشتناک و عذاب آور است، اما این شخص تنها تصمیم گرفت بر روحیه و رفتار خود کنترل داشته باشد چون متوجه شد در غیر این صورت عذاب بیشتری خواهد کشید. این فرد در کار با پشتکار زیاد موفق شد تا جایی که هواپیمای شخصی داشت ولی باز دچار صاعقه هوایی شد و پس از سقوط چتر باز نشد و فلج شد، زنش ترکش کرد، ولی باز ناامید نشد. نامزد شهرداری شد و مجددا ازدواج کرد.

کمک گرفتن از جسم؛ برای کنترل حالت فردی و احساسی هر فرد، دو راه وجود دارد:

1)   کمک گرفتن از جسم یا فیزیولوژی بدن 2)  تمرکز فکر

   حالا کسی را مجسم کنید که کاملا ً افسرده و ناامید است. مطمئنا ً همۀ شما می توانید حالات جسمی یک آدم افسرده و ناامید را تقلید کنید، سر و شانه پایین افتاده، چشمها پایین، نفسها منقطع، حالا عکس این عمل را انجام دهید: شانۀ خود را بالا بگیرید، نفس عمیقی بکشید سر خود را بالا گرفته و بخندید مطمئن باشید کسی شما را نمی بیند آیا باز همان احساس اولیه را خواهید داشت؟ مردم برای کنترل احساس ناخوشایند خود به طرق اشتباه عمل می کنند، یا از الکل استفاده می کنند تا ذهنشان دیگر فرمان رفتار درست را ندهد یا اغلب سیگار می کشند، معتقدند با سیگار کشیدن احساس بهتری خواهند داشت. اما آنچه باعث می شود احساس بهتری داشته باشیم، تغییر طرز تنفس و کشیدن نفسهای عمیق و بلند است.

روزششم * تکنولوژی پیشرفت*

 

می دانید چگونه می توان بدون مصرف داروهای مسکن درد را برطرف کرد؟ این امر تنها به کمک منحرف کردن تمرکز فکر امکان پذیر خواهد بود.

جسم ما فقط چیزی را حس می کند که مغز بدان توجه نماید.

مسلما ً متوجه شده اید که روزهایی که احساس خستگی می کنید قادر نیستید کار خود را بخوبی انجام دهید و بلعکس زمانی، علی رغم کسالت و خستگی، کار خود را کامل و درست انجام داده اید. می توان مغز را یک دوربین فرض کرد که بر یک مهمانی تنظیم شده (دعوا، گفتگوهای خوب، کسل و غمگین) هر قسمت که بزرگتر و شفافتر باشد، اهمیت آن برای شما بیشتر خواهد بود. زندگی هم یک مهمانی است، افراد موفق در بزرگنمائی زندگی شان تجریه یافته اند زیرا بکرّات آن را تمرین می کنند. و به همین دلیل است که زندگی خود را تحت کنترل دارند.

آنچه را دارید بزرگتر ببینید و بدانید هیچ مهمانی ای وجود ندارد که در آن کسی اوقات خوشی را نگذرانده باشد مهم نیست که روزگار چگونه می گذرد اگر بخواهید می توانید در هر موقعیتی بر بخشی از زندگی خود متمرکز شوید که به شما احساس عالی و خوشایندی ببخشد. پس برای اینکه بتوانید کیفیت زندگی خود را بالا ببرید باید بیاموزید:

الف) چگونه از جسم خود استفاده کنید

ب) چگونه فکر خود را بر مسائل گوناگون متمرکز کنید

خلق موقعیتهای زندگی: موقعیتهای زندگی همگی زادۀ رفتارما هستند و رفتارما برخاسته از احساس مان می باشند. در هر لحظه هر گونه احساسی که داشته باشید همان طور عمل خواهید کرد. اگر نسبت به کسی احساس بدی داشته باشید قادر به خوش رفتاری با وی نخواهید بود، این امر در مورد زندگی هم صادق است؛ اگر احساس و دید شما به زندگی مثبت نباشد، نمی توانید در زندگی روزمره تان نیز مثبت و شاد باشید.

تمرین دقت و تمرکز:

یک لحظه به این اتاق نگاه کنید و رنگهای قهوه ای را بخاطر بسپارید، حالا چشمان خود را باز کنید و رنگهای سبز موجود در اتاق را بگوئید؛ نمی توانید بگوئید زیرا توجه تان معطوف به رنگ قهوه ای بود. حالا دقت بیشتری دارید و می توانید رنگهای دیگر را نیز ببینید. حالا باید پرسید که چگونه می توان ارزش مسائل گوناگون را تعیین کرد؟ برای شناختن میزان ارزش یک چیز باید سؤال کرد. در واقع در مورد هر چیزی بیشتر از خود سؤال کنید، آن مقوله بیشتر برایتان ارزش خواهد یافت. تنها با سؤال کردن می توان کیفیت یک زندگی را ارزیابی کرد.

 

 

 

 

« سؤالات جادوئی، جوابهای معجزه آسا »

 

تصور کنید مغز شما یک کامپیوتر است، تنها زمانی می توانید این اطلاعات را از کامپیوتر خارج کنید که سؤالتان را وارد  کامپیوتر کرده و اطلاعات را از آن خواسته باشید. اگر هر سؤالی واضح و دقیق و در عین حال مداوم از مغز پرسیده شود، و به مغز فرصت کافی برای یافتن پاسخ را بدهند مسلما ً پاسخ خوبی بدست خواهد آمد؛ و این پاسخ بعنوان یک ارزش در ذهن باقی خواهد ماند. همیشه بعد از هر اتفاق ناخوشایندی از خود سؤال کنید که چطور می توانم از این وضعیت استفاده کنم؟ و قدرت بیشتری برای کمک به خود و دیگران بدست آورم. این گونه سؤالات به من اجازه می دهند اطلاعات مغزم را زیر و رو کنم و از قدرت درونی ام بهره گیرم.

 بارها پیش آمده که وقتی پس از گذشت زمانی به عقب برمی گردید و مشکلی که قبلا ً برای شما رخ داده فکر می کنید،  به آن می خندید. این امر واقعا ً صحت دارد پس به چه دلیل باید صبر کنیم، چرا نباید هم اکنون بخندیم، چرا سالها با ناراحتی سپری کنیم، در حالی که می توان در طول این مدت کارهای خوبی انجام داد. بنابراین کانون تمرکز خود را تغییر دهید تا مشکلات کنونی، ظاهری ساده تر و قابل حل تر بیابند. می گویید چگونه با تغییر دادن کانون تمرکز فکر تا حد زیادی از فشار مشکلات امروز خواهد کاست. احساس امروز ما هر چه که باشد ناراحتی یا خوشی تنها بستگی به این دارد که در آن لحظه مغزمان بر چه مسأله ای متمرکز شده باشد.

 

پس بیائید مشکلات را برداریم و آنها را به مشکلات زندگی تبدیل کنیم بخندیم و از زندگی لذت ببریم.

 

 

 

روز هفتم

* راز موفقیت *

 

ساختار ارزشها: ذهن ما دارای صافی است و هر چه به مغز می رسد باید از این صافی بگذرد. بخش زیادی از محیط پیرامون و برداشتهای مان از زندگی هنگام گذشتن از این صافی حذف می شوند شکل این صافی را ارزشهایی که بدان معتقدیم تعیین می کنند به عبارت دیگر به چیزی توجه خواهیم کرد که برای مان ارزشمند باشد، و باقی را نمی بینیم یا دست کم کمتر بدانها توجه می کنیم. ارزشهای ما هستند که به ما می گویند لذت چیست و چه رفتارهایی موجب خوشحالی و لذت می شوند. اگر واقعا ً معتقد باشیم حالت و یا رفتاری ناراحت کننده است به هر قیمتی از آن اجتناب خواهیم کرد. ارزشهایی چون عشق، زیبایی، قدرت، موفقیت، ماجراجوئی، خوشحالی یا احساس امنیت، ارزشهایی هستند که ما را به طرف خود می کشند و ما سعی می کنیم در زندگی فقط در جهت بدست آوردن آنها حرکت کنیم. اما تلاش ما بستگی به این خواهد داشت که کدام یک از این ارزشها برای ما بیشتر اهمیت داشته باشد. گاهی نیز عدم موفقیت افراد به این دلیل است که آنها همزمان دارای دو ساختار ارزشی متفاوت هستند (ماجراجوئی و امنیت) این افراد همواره در تضاد و کشمکش خویش بسر می برند و برای شان نیروئی جهت پیش بردن اهداف شان باقی نمی ماند.    

روز هشتم

* باورهای خود را تغییر دهید *

 

در قدم اول: باورهای محدود کننده را مشخص کنید.

دوم: اجازه دهید این عقاید در مغزتان با ناراحتی زیادی ارتباط یابد به طوری که باور کنید باید هر چه زودتر آنها را تغییر دهید.

سوم: باید یکسری باورهای نیروبخش و جدید را در ذهن خود بسازید تا جایگزین باورهای قبلی گردند. برخی از مردم از تغییر می ترسند آنها می گویند « من سالهاست که به همین روش زندگی کرده ام » بارها گفته ایم در معادلۀ زندگی، گذشته با آینده برابر نیست. این جمله را به خاطر بسپارید جریان زندگی، رو به جلو می باشد و نمی توان در گذشته باقی ماند. می گوئید در گذشته امتحان کرده ام اما نشد، این مطلقا ً اشتباه است. نباید آنچه در گذشته انجام داده اید و از آن نتیجه ای نگرفته اید به بایگانی ذهن بسپارید. بازهم امتحان کنید شاید با روش دیگری به نتیجه برسید. گذشته تنها یک منبع اطلاعاتی است؛ حس گذشته باعث می شود تا آینده را نیز خراب نکنیم . شما به آینده نگاه کنید اگر با همین باورها ادامه دهید پنج سال دیگر چه خواهد شد؟ مطمئنا ً می توانید تصور کنید که زندگی شما به کجا خواهد رسید ولی شما شانس آوردید که هنوز پنج یا ده سال آینده با مشکلاتی که در ذهن خود دیدید نیامده، پس هنوز دیر نشده شروع کنید.

 روز نهم

* تنظیم اهداف *

 

روش تنظیم اهداف این است که هدفی را برای خود تعیین کنید، با احساس ناراحتی به آن ارزش ببخشید وسپس خود را برای پیگیری آن شرطی کنید. بهره بردن از فشار، هنگام بروز فشار واقعا ً ضروری است. نیاز به راحتی با تمام وجود (حس) شود. شما بوضوح احساس می کنید که راحت نیستید سپس مغز به شما فرمان می دهد تا شروع به فعالیتی کنید که برای شما آسایش و راحتی به ارمغان می آورد. از فشار و ناراحتی نهراسید، ناراحتی ها به شما انگیزۀ فعالیت می هند پس هر روز به احساس نارضایتی خود توجه کنید آن را مخفی نکنید و یا با روشهای گوناگون سعی نکنید آن را فراموش نمائید. فشار، الماس خلاقیت را می سازد، در درون شما سنگی است که با فشار تبدیل به گوهر الماس خواهد شد. احساس فشار و عذاب بهترین و مؤثرترین اهرم برای پیگیری است.

 

روز دهم

* یک فهرست کامل برای موفقیت *

 

اهداف چیزی نیستند جز رؤیاهای بی پایان، اما مسلما ً برخی برای ما سهل الوصول ترند و رسیدن به برخی دشوارتر خواهد بود. اکنون با گذاشتن شماره ای در کنار هر یک از اهدافتان زمانی را که احتمالا ً به این اهداف خواهید رسید مشخص کنید. سپس سه هدف اولیۀ خود را برای یک سال انتخاب کنید، این سه هدف باید هدفهایی باشند که برای رسیدن به آنها واقعا ً اشتیاق داشته باشید و تصور و تحقق آنها به شما هیجان ببخشد. پس چند سطر دربارۀ این بنویسید که چرا خود را متعهد می دانید تا سال آینده به این هدف برسید. مرحلۀ بعدی تنظیم اهداف مربوط به رسیدن به چیزهایی است که می خواهید در زندگی داشته باشید. اگر ظرف این یک سال به اهدافتان دست پیدا کردید چه احساسی خواهید داشت؟  تا چه اندازه از زندگی لذت می برید؟ سپس در کمترین زمان ممکن جهت نزدیک شدن به آن اهداف کاری بکنید. هر روز، کاری هر چند کوچک در جهت رسیدن به اهدافتان انجام دهید.

 

درخاتمه، از خداوند منّان خواستار آن هستم که با مطالعۀ مطالب این جزوه، در سرنوشت تک تک خوانندگان محترم تغییراتی مثبت و سازنده رخ دهد.

 

با تشکر

 

 

عباس سادین/پائیز 1382

/ 0 نظر / 15 بازدید