مقاله تحت عنوان هدف

"وقتی هدفمان را از دست میدهیم، مجبوریم سعی خود را چند برابر کنیم"

نقش اهداف

مدیران موفق، مدیرانی هستند که قادرند بطور واضح و روشن تعریف دقیقی از اهداف بیان کنند و همچنین پیشنهادهای لازم برای رسیدن به اهداف ارائه دهند. اهداف، آن چیزهایی هستند که ما را بسوی عمل صحیح سوق داده و جلب می نمایند. در چنین حالتی است که شما می دانید به کجا می خواهید بروید و یا اینکه در نهایت به چه چیزی دست پیدا کنید. در شرایط مشابه و زمان مساوی، هدفگذاری به شما کمک می کند تا آنچه را که انجام داده اید، ارزیابی کنید. مدیریت بر مبنای اهداف (MBO) یک روش مناسب برای ارزیابی سازمان، کارکنان و مدیران شرکت میباشد و کاربرد وسیعی نیز در سازمان های امروزی دارد.

 

اهداف به معنای مفهوم زندگی تلاش امروز، ضامن موفقیت فردا:

البته نه تنها MBO برای شرکت های موفق مؤثر بوده بلکه برای افراد موفق نیز، هدفگذاری فواید بسیاری دارد. پایه موفقیت در زندگی باید بر یک تصویر کلی و خوب از زندگی استوار باشد و اهدافی روشن و دقیق برای هر دوره از مراحل مختلف زندگی مشخص کرد. این تنها راه برقراری حلقۀ ارتباطی بین وظایف مختلف و کارهای امروزی و موفقیت های فردا و رضایتمندی شماست.

 

دیدگاه ها

فقط کسانی قادرند خود را در وضعیت درست و با دیدگاهی دقیق جلو ببرند که توانسته باشند تعریفی صحیح از اهدافشان در زندگی به عمل آورده باشند، این افراد حتی قادرند تحت شرایط بسیار سخت کاری با شناخت تقدم و تأخر امور و وظایف روزمره، حداکثر استفاده از توانایی های بالقوه خود را به عمل آورده و بسیار سریع و با اطمینان به اهداف تعیین شده دست یابند. این امر در سایه استفاده صحیح از زمان شغلی و اوقات فراغت و زندگی خانوادگی تحقق می یابد.

 

بکار گیری ضمیر ناخودآگاه

کسانی که از اهداف هوشمندانه پیروی می کنند، قادرند قدرت های نیمه خلاق و نیمه هوشیار خود را از طریق خود برانگیختگی و خود انظباطی در جهت فعالیت هایشان بکار گیرند. داشتن اهداف مشخص باعث خواهد شد تا نیروی شما بر روی اهداف و نقاط واقعی متمرکز شده و در نهایت یک کانون پرقدرت برای شما ایجاد شود. البته این مسئله به این امر وابسته است که شما مرتبا از خود سؤال نکنید که چه کاری بایستی انجام بدهم، بلکه باید به گونه ای باشد که از خودمان بپرسیم چرا باید کار را اینگونه انجام دهیم.

 

مدیریت زمان

 

برای هر یک از اهداف امتیازی بر اساس درجه ضرورت قرار دهید، زیرا کلیه موفقیت در مدیریت زمان همین عامل می باشد و با این کار شما می توانید زمان خود را به نحو احسن به کارهای مهم تخصیص دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط بین جزئیات و ضروریات

اما از کجا باید شروع کرد؟ انسانها ساعتهای زیادی از وقت خودشان را هدر می دهند، تنها بدلیل اینکه بجای انجام دادن و متمرکز شدن روی کارهای مهم و اصولی، ساعتهای زیادی مشغول اموری می شوند که از درجه اهمیت نسبتا زیادی برخوردار نیستند؛ اگر چه تنها صرف کمتر از 20درصد از زمان، برای دستیابی به این نتایج را میسّر می سازد.

20% از مشتریان یا کالاها، 80% درآمد در یک دوره مالی را تأمین می کنند.

20% از محصولات معیوب، دلیل برگشت 80% از محصولات است.

20% از یک روزنامه، شامل 80% اخبار قابل توجه است.

20% از جلسات و ملاقات ها باعث اتخاذ 80% از تصمیمات مهم می گردد.

20% از کارهای روزمرۀ هر فرد، امکان موفقیت در 80% از فعالیت های کاری را فراهم می آورد.

 

(قاعده پارتو): قاعده 20،80

 

این وابستگی بین نقش 80 و 20 درصد برای نخستین بار توسط ویلفرد پارتو – اقتصاددان ایتالیایی در قرن نوزدهم مطرح گردید. وی با استفاده از علم آمار به این نتیجه رسید که 20% از جمعیت و انسانها دارای 80% ثروت ملی می باشند. آنچه که از روال امور نتیجه می شود این است که در بسیاری از حوزه های کاری و عملیاتی قانون پارتو مصداق دارد.

بدین صورت هدفگذاری و برنامه ریزی عملیاتی برای رسیدن به اهداف تعیین شده، مربوط به قاعده 80،20 از عوامل موفقیت است. موفقیتی که شامل اهداف حرفه ای و زندگی خصوصی است و بایستی تعریفی دقیق همراه با تقدم و تأخّر برای هر یک ذکر کرد.

/ 0 نظر / 11 بازدید